عنوان سال

راهنمای متقاضیان

پرسش و پاسخ 

 

Q1.

1ـنحوه اخذ جواز تاسیس و جواز تاسیس توسعه واحد تولیدی ، طراحی و مونتاژ

 

 

 

 

Q2.

2ـنحوه تمدید ، اصلاح ، تغییر نام و ابطال جواز تاسیس

 

 

 

 

Q3.

3ـمراحل صدور پروانه بهره برداری

 

 

 

 

Q4.

4ـمراحل صدور گواهی تحقیق و توسعه

 

 

 

 

Q5.

ه ـ مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه

 

 

 

 

Q6.

6ـفرآینده صدور جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 

 

 

 

Q7.

7ـفرآیند صدور پروانه واحد فنی مهندسی

 

 

 

 

Q8.

8ـفرآیند صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

 

 

 

 

Q9.

9ـفرآیند صدور پروانه پژوهش

 

 

 

 

Q10.

10ـنحوه تخصیص زمین

 

 

 

 

Q11.

11.نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمین

 

 

 

 

Q12.

12ـنحوه صدور مجوز احداث ساختمان

 

 

 

 

Q13.

13ـفرآیند اصلاح ظرفیت

 

 

 

 

Q14.

14ـضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی

 

 

 

 

Q15.

15ـمراحل گرفتن انشعاب آب شور

 

 

 

 

Q16.

16ـمراحل گرفتن انشعاب آب شیرین

 

 

 

 

Q17.

17ـنحوه استفاده از بخشودگی

 

 

 

 

Q18.

18ـنحوه دریافت اشتراک برق و تلفن و...

 

 

 

 

Q19.

19ـنحوه اخذ مجوز پایان کار

 

 

 

 

Q20.

 20 ـ نحوه انتقال :

 

 

 

 

Q21.

21ـنحوه درخواست سند مالکیت

 

 

 

 

Q22.

22ـمراحل ترهین و اخذ تسهیلات :

 

 

 

 

Q23.

23ـشرایط تغییر کاربری

 

پرسش و پاسخ 

 

Q1.

1ـنحوه اخذ جواز تاسیس و جواز تاسیس توسعه واحد تولیدی ، طراحی و مونتاژ

 

پاسخ:

 

 

ـ متقاضی باید با مراجعه به سایت http://mojavez.mim.gov.ir ثبت نام کرده و یک نام کاربری ورمز عبور اعلام نماید .

 

ـ پس از ثبت نام ، متقاضی باید منتظر بماندتا سازمان صنایع و معادن پس از بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده ، حساب کاربریوی را فعال نماید . اطلاعات فعال سازی توسط پیام کوتاه و پست الکترونیک به اطلاع متقاضیخواهد رسید .

 

ـ در این مرحله متقاضی می تواند با مراجعهبه سایت فوق با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد حساب کاربری شده و درخواستدریافت جواز تاسیس بنماید . برای این منظور باید تمامی اطلاعات خواسته شده را در فیلدهای مربوطه وارد کرده و مدارک مورد نیاز را نیز اسکن نموده و از طریق لینک های تعبیهشده ضمیمه نماید .

 

ـ پس از این متقاضی در هر زمان می تواندبا مراجعه به حساب کاربری خود از پیشرفت کار مطلع شده و از اینکه درخواست وی در چهمرحله ای قرارداد مطلع شود . در صورتیکه در هر مرحله نیاز به مراجعه حضوری باشد بهوی اطلاع داده خواهد شد . همچنین هزینه های مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و متقاضیمی تواند از طریق حساب کاربری خود از مقدار آن مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدامنماید و در پایان فرآیند که برای تحویل گرفتن جواز تاسیس به سازمان صنایع و معادن مراجعهمی کند باید فیش بانکی را به سازمان ارائه کند .

 

 

 

 

 

Q2.

2ـنحوه تمدید ، اصلاح ، تغییر نام و ابطال جواز تاسیس

 

پاسخ:

برای تمدید ، اصلاح ، تغییر نام و ابطالجواز تاسیس نیز متقاضی باید به همان حساب کاربری که در مرحله اخذ جواز تاسیس ایجادکرده بود ، مراجعه کند و به طور مشابه برای هر کدام از موارد فوق درخواست بنماید .

 

توجه : در مقطع کنونی تنها فرآیندهای مرتبطبا جواز تاسیس از طریق سایت و بطور غیر حضوری انجام می پذیرد ، لیکن در راستای اجراییشدن خدمات دولت الکترونیک ، درآینده نزدیک برای اخذ کلیه مجوزهای صادره سازمان صنایعو معادن باید از طریق سایت http://mojavez.mim.gov.ir اقدام صورتپذیرد .

 

 

 

 

 

Q3.

3ـمراحل صدور پروانه بهره برداری

 

پاسخ:

الف) پس از تکمیل طرح و پیشرفت  فیزیکی 100 درصد و انجام تولید آزمایشی ، درخواستمتقاضی جهت صدور پروانه بهره برداری به سازمان صنایع و معادن ذیربط تسلیم می گردد.

 

ب) پرسشنامه صدور پروانه بهره برداری دراختیار متقاضی قرار گرفته و توسط ایشان تکمیل می گردد و سپس توسط سازمان صنایع و معادن، اطلاعات آن مورد تایید قرار می گیرد .

 

ج) بازدید توسط کارشناس مربوطه انجام شدهو ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه برای سه شیفت(280 روز کاری با راندمان  80  درصد) و برای 5000 ساعت برای کلیه صنایع در سالمحاسبه می گردد .

 

در مواردی که با توجه به ماهیت صنعت ، استمرارتولید طی روزهای بیشتری از سال ضرورت دارد ظرفیت مشابه موارد زیر محاسبه می گردد :

 

ـ صنایع سیمان (تا 330 روز کاری با راندمان80 درصد) 6500 ساعت

 

ـ صنایع شیشه (تا 360 روز کاری با راندمان80 درصد) 7000 ساعت

 

د) در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولیدجداگانه هستند در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید اماده بهره برداری باشدصدور پروانه بهره بردرای برای آن خطوط بلامانع است .

 

ه) صدور پروانه بهره برداری الزاماً باتوجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 منوط به موافقت سازمان حفاظتمنوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی، غذایی دام و طیور با هماهگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهدبود .

 

و) هزینه صدور پروانه بهره برداری شاملدو بخش می شود :

 

1ـ مبلغ 000ر100 ريال به حساب شماره311 خزانه

 

2ـ با توجه به میزان سرمایه گذاری ثابتصورت گرفته مبلغی محاسبه کی گردد که حداقل 000ر50 ريال و حداکثر 000ر150 ريال خواهدبود و باید به حساب شماره 2175312602007 سیبا بانک ملی واریز گردد .

 

ز) پروانه بهره برداری براساس اطلاعات جمعآوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسالی پروانه بهره برداری تهیهو به متقاضی ارائه می شود .

 

 

 

 

 

Q4.

4ـمراحل صدور گواهی تحقیق و توسعه

 

پاسخ:

 

 

گواهی تحقیق و توسعه مدرکی است که پس ازبررس کارشناسی و در صورت احراز شرایط از سوی سازمان های صنایع و معادن استانها صادرمی گردد و مدت اعتبار آن دو سال است .

 

ـ این گواهی صرفاً برای واحدهای تولیدیصنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن که حائز شرایط لازمبه لحاظ ساختار تشکیلاتی ، نیروی انسانی ، تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز ، داشتن برنامهتحقیقاتی و طی آموزش های مربوطه باشند ، صادر می گردد .

 

ت ایجاد واحد تحقیق و توسعه در واحدهایتولیدی با بیش از 250 نفر پرسسنل به طور اکید توصیه می گردد .

 

الف) ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدیبه سازمان صنایع و معادن استان ذیربط .

 

ب) بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحدتولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و تکمیل فرم مربوطه

 

ج) گذراندن دوره «مدیریت تحقیق و توسعهواحدهای تولیدی» توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه مربوطه

 

د) تکمیل و ارسال کلیه مدارک به سازمانصنایع و معادن استان جهت صدور گواهی تحقیق و توسعه .

 

ه) صدور گواهی تحقیق و توسعه

 

 

 

 

 

Q5.

ه ـ مراحل صدور پروانه تحقیق و توسعه

 

پاسخ:

 

 

پروانه تحقیق و توسعه ، مدرکی است که جهتدارندگان گواهی تحقیق و توسعه و پس از بررسی کارشناسی با حفظ شرایط لازم و طی دورهآموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی از سوی سازمان صنایع و معادناستان ها صادر می گردد .

 

الف) ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدیکه دارای گواهی تحقیق و توسعه باشد به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط

 

ب) بازدید از بخشهای تحقیق و توسعه واحدتولیدی توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و تکمیل فرم مربوطه

 

ج) گذراندن دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیرانتحقیق و توسعه واحدهای تولیدی توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه

 

د) تکمیل و ارسال کلیه مدارک به سازمانصنایع و معادن استان جهت بررسی .

 

ه) صدور پروانه تحقیق و توسعه .

 

 

 

 

 

Q6.

6ـفرآینده صدور جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

 

پاسخ:

ـ واحد فنی مهندسی ، واحدی است که در جهتانجام مطالعات و اجرای طرح های تولیدی و افزایش بهره وری ، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدیو بهبود سطح فناوری فرآیندهای تولید و استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاریو توانمندیهای تخصصی موجود در کشور فعالیت می نماید .

 

ـ جواز تاسیس واحد فنی ، مهندسی : مجوزیاست که پس از بررسی های کارشناسی در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز لازم براساس مفاددستورالعمل مربوطه جهت متقاضیان از طرف سازمان صنایع و معادن استان ها صادر می گردد.

 

ـ مراحل صدور

 

الف) ارائه درخواست کتبی به همراه مدارکو مستندات مورد نیاز

 

ب) بررسی کارشناسی توسط سازمان صنایع ومعادن

 

ج) در صورت کسب حداقل 100 امتیاز براساسضوابط و جداول مربوطه جواز تاسیس صادر می گردد.

 

 

 

 

 

Q7.

7ـفرآیند صدور پروانه واحد فنی مهندسی

 

پاسخ:

ـ پروانه فنی و مهندسی مجوزی است که پسزا اخذ تاسیس فنی مهندسی ، ایجاد دفتر مهندسی ، فراهم نمودن امکانات لازم براساس مفاددستورالعمل مربوطه از طرف سازمان های صنایع و معادن استان ها صادر می گردد .

 

ـ مراحل صدور

 

الف) ارائه درخواست کتبی به همراه مدارکو مستندات مورد نیاز و تکمیل پرسشنامه مربوطه .

 

ب) بررسی کارشناسی توسط سازمان صنایع ومعادن استان .

 

ج) در صورت دارا بودن شرایط از جمله کسب250 امتیاز براساس ضوابط و جداول مربوطه ، داشتن دفتر کار مناسب ، لوازم دفتری و انجامحداقل سه پروژه مرتبط با زمینه تخصصی و پس از بازدید کارشناسان سازمان صنایع و معادن، پروانه فنی مهندسی صادر می گردد .

 

 

 

 

 

Q8.

8ـفرآیند صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

 

پاسخ:

ـ مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی مرکزی استکه به منظور انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در زمینه های صنعتی و معدنی تشکیلمی گردد .

 

ـ جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنیمجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی و در صورت احراز شرایط و کسب امتیازات لازمو تایید صلاحیت متقاضی توسط سازمان های صنایع و معادن استان ها صادر می گردد .

 

مراحل صدور :

 

الف) ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراهمدارک و مستندات مورد نیاز

 

ب) بررسی توسط کارشناسان و شورای پژوهشهای صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن است .

 

ج) در صورت تصویب شورای مربوطه و کسب حداقل180 امتیاز براساس ضوابط مربوطه ، جواز تاسیس صادر می شود .

 

 

 

 

 

Q9.

9ـفرآیند صدور پروانه پژوهش

 

پاسخ:

 

 

پروانه پژوهش مجوزی است که پس از اخذ جوازتاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و انجام سایر اقدامات  لازم از سوی دارنده جواز تاسیس که طبق ضوابط و دستورالعملمربوطه در زمان اخذ جواز تاسیس به متقاضی ارایه گردیده است ، توسط صنایع و معادن استانصادر می گردد

 

ـ مراحل صدور

 

الف) ارائه درخواست کتبی به همراه مدارکو مستندات مورد نیاز

 

ب) بررسی توسط کارشناسان و شورای پژوهشهای صنعتی و معدنی سازمان .

 

ج) در صورت دارا بودن شرایط از جمله تهیهمحل مناسب ، استقرار لوازم و تجهیزات پژوهشی ، انجام حداقل یک طرح پژوهشی ، ثبت مرکزپژوهشی به صورت شرکت یا موسسه و... پروانه پژوهش صادر می گردد .

 

 

 

 

 

Q10.

10ـنحوه تخصیص زمین

 

پاسخ:

الف) ارائه درخواست تخصیص زمین به انضمامرونوشت جواز تاسیس :

 

متقاضیان محترم به امور متقاضیات مراجعهو با ارائه رونوشت جواز تاسیس و دریافت مشاوره لازم و اخذ اطلاعات موزد نیاز از شهرکهایصنعتی نسبت به تکمیل فرم درخواست تخصیص زمین اقدام می نمایند .

 

ب) تعیین شهرک و قطعه قابل تخصیص با رعایتالزامات زیست محیطی :

 

امور متقاضان نسبت به بررسی مدارک و تعیینامکان تخصیص زمین در شهرک مورد درخواست و مشخص کردن قطعه قابل تخصیص از مراجع ذیربط(محیط زیست و...) که بسته به نوع طرح در صورت لزوم استعلام می شود .

 

ج) صدور فرمت محاسباتی تخصیص زمین به منظوراقدام مالی :

 

پس از رعایت الزامات زیست محیطی ، امورمتقاضیان نسبت به صدور فرم محاسباتی تخصیص زمین و تشریح کامل آن به متقاضی اقدام مینماید .

 

د) اقدام مالی متقاضیان و ارائه مدارک تکمیلیو معرفی ایشان به امور مالی و آرشیو نقشه ها :

 

پس از اقدام متقاضی برابر فرمت محاسباتیتخصیص زمین و مراجعه به امور متقاضیان کلیه مدارک ایشان از جمله فیشهای واریزی و سفتههای خریداری شده ، کپی شناسنامه دارنده جواز تاسیس برای افراد حقیقی و کپی شناسنامهافراد دارای امضاء اسناد تعهد آور ، کپی اساسنامه ، اظهارنامه ، آگهی ثبت و تغییزاتبرای اشخاص حقوقی اخذ و با پیوست نمودن برنامه بندی پروژه ، تقاضای تخصیص زمین متقاضیو... کلیه مدارک ایشان بررسی و کنترل شده و در صورت نداشتن مشکل و کمبود ، با تکمیلفرمت درخواست  انعقاد فرارداد توسط متقاضی وفرم تحویل زمین توسط امور متقاضیان موضوع به امور مالی و آرشیو نقشه ها جهت بررسی واعلام نظر ارجاع می شود .

 

ه) دریافت تاییدیه امور مالی و آرشیو نقشهها برای انعقاد قرارداد و تحویل زمین : در این مرحله متقاضی به امور مالی مراجعه کردهو به اقدامات لازم از جمله تکمیل سفته ها و... را انجام و تاییدیه بلامانع بودن انعقادقرارداد را از امور مالی و نظریه فنی را در رابطه با مختصات زمین دریافت و به امورمتقاضیان ارائه می نماید .

 

و) امضاء دفترچه قرارداد و معرفی متقاضیبرای تحویل زمین : در این مرحله دفترچه قرارداد و ضمائم مربوطه به امضای متقاضی رسیدهو ایشان برای تحویل زمین مطابق فرم تحویل زمین تکمیلی توسط امور متقاضیان به نمایندگیشرکت یا امور فنی و اجرایی معرفی می گردد .

 

ز) تحویل گرفتن زمین توسط طرف قرارداد: متقاضی محترم پس از هماهنگی با نمایندگی شرکت ظرف مهلت مقرر مستند به تبصره بند یکفصل «د» قرارداد می بایست برای تحویل گرفتن زمین اقدام و صورتجلسه مربوطه را تکمیلو امضاء نماید .

 

ح) تحویل دفترچه قرارداد تخصیص زمین و ضمائمبه متقاضی : در این مرحله متقاضی به امور متقاضیان مراجعه و نسبت به ارائه صورت مجلستحویل زمین اقدام و متعاقب آن دفترچه قرارداد تخصیص زمین و ضمائم با ارائه رسید و تعهدبرای رعایت بند یک فصل «د» قرارداد به ایشان تحویل می گردد .

 

نکته : تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی صرفاًبا ارائه جواز تاسیس معتبر از مراجع ذیصلاح مانند سازمان صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی، صنایع دستی ، تعاون ، شیلات ، میراث فررهنگی و گردشگری صورت می گیرد و پارامترهایتعیین کننده زمین قابل تخصیص مانند شهرستان ، شهرک ، مساحت زمین و ... همگی به استنادجواز تاسیس خواهد بود .

 

 

 

نکته : در مواردی که نیاز به استعلام ازاداره کل محیط زیست می باشد در شهرستانها این استعلام از نمایندگی های اداره کل محیطزیست در شهرستان مربوطه اخذ می گردد و نیاز به مراجعه به مرکز استان نمی باشد .

 

تبصره بند یک فصل «د» «قرارداد تخصیص زمین»طرف قرارداد می بایست حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به تحویل گرفتن زمین اقدام نماید.

 

 

 

Q11.

11.نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمین

 

پاسخ:

 

 

پس از انعقاد قرارداد و در صورتی که بههر دلیل امکان اجرای طرح و ادامه فعالیت برای طرف قرارداد میسر نباشد ایشان می توانندضمن مراجعه به دفتر شرکت شهرکهای صنعتی ، نامه تقاضای انصراف به انضمام کلیه مدارکتحویلی از شرکت شهرکها از جمله دفترچه قرارداد و ضمائم و... تحویل دهد تا ضم هماهنگیبا امور مالی ، وجوه پرداختی توسط ایشان پس از کسر بدهی احتمالی مسترد گردد .

 

توضیح اینکه مبالغ پرداخت شده بابت هزینهخدمات پشتیبانی قابل استرداد نخواهد بود .

 

 

 

 

 

Q12.

12ـنحوه صدور مجوز احداث ساختمان

 

پاسخ:

الف) مراجعه به دبیرخانه و اخذ فرم 5 مرحلهای

 

در این مرحله واحد پس از اخذ فرم 5 مرحلهای جهت بررسی به واحدهای مشروحه در آن مراجعه می نماید و در صورت بلامانع بودن ادامهکار یک سری از فرمهای راهنمای گردش کار و مراحل صدور مجوز احداث ساختمان از طرف اموراجرایی به نامبرده ارائه می گردد .

 

ب) مراجعه به دفتر طراحی ساختمان :

 

در این ، مرحله طرف قرارداد به یکی از دفاترطراحی ساختمان شهر مراجعه و پس از عقد قراردادهای مهندسی (طراحی ، نظارت ، تایید نقشههای محاسباتی) یک پشت پلان موقعیت اولیه دریافت و جهت بررسی به شرکت شهرکهای صنعتیتسلیم می نماید .

 

ج) معرفی طرف قرارداد به سازمان نظام مهندسی:

 

در این مرحله و پس از تایید شدن پلان موقعیتاولیه و متعاقباً تهیه تمامی نقشه های ساختمانی شرکتع اقدام به معرفی ایشان به سازماننظام مهندسی ساختمان نموده و مراحل تایی و ثبت قرارداد های مهندسی صورت می پذیرد .

 

د) مراجعه به شرکت و اخذ مجوز احداث ساختمان:

 

پس از ثبت قراردادهای مهندسی در سازمانمهندسی ساختمان و بررسی مجدد و کنترل مدراک مجوز احداث ساختمان صدور و به همراه یکسریاز نقشه های مهر شده جهت موجود بودن در کارگاه تحویل طرف قرارداد می گردد . جهت آشناییبیشتر با ضوابط ساخت و ساز و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز ساخت به دفترچه ضمائمقرارداد مراجعه شود .

 

 

 

 

 

Q13.

13ـفرآیند اصلاح ظرفیت

 

پاسخ:

الف) مراجعه به سازمان و ارایه درخواست.

 

ب) بررسی اولیه درخواست توسط کارشناسانو در صورت لزوم استعلام از سازمانهای ذیربط .

 

ج) بررسی پاسخ استعلامها و اعلام نظر .

 

د) بازدید از محل توسط کارشناسان .

 

ه) اعلام نظر درخصوص اصلاح ظرفیت و یا طرحتوسعه

 

و) ارایه نامه موافقت با درخواست به متقاضی.

 

مدارک مورد نیاز

 

درخواست متقاضی جهت طرح توسعه (واحدهایدارای پروانه بهره برداری)

 

تکمیل پرسشنامه هشت برگی جواز تاسیس توسطمتقاضی

 

پرداخت فیش بانکی

 

 

Q14.

14ـضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی

 

پاسخ:

 

 

الف) طرف قرارداد موظف است ساختمانها وتاسیسات مربوط به کارگاه ، کارخانه ، انبار و یا اداری خود را حداقل به فاصله 5 متراز اطراف محدوده زمین احداث نماید . در مورد زمین های یک هزار متر مربع و کمتر از آن3/5 متر منظور شود مشروط به اینکه حداکثر حریم ارتفاع ساختمانهای داخل عرصه از 6 مترتجاوز نکند و در غیر اینصورت حریم 5 متر باید رعایت شود .

 

تبصره 1 : تنها ساختمان نگهبانی و سرایداریدر یک طبقه (همکف) می تواند در حریم دیوار مجاور به خیابان دسترسی احداق گردد .

 

ب) در صورتی که شهرک نزدیک فرودگاه بودهو ارتفاع ساختمان و تاسیسات و یا دودکش آن بیش از 20 متر باشد طرف قرارداد موظف استبا مراجعه با اداره فرودگاه محل ، فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به شرکت ارائهنماید و در صورتی که طبق تشخیص فرودگاه نیاز به نسبت علایم و چراغ های مخصوص هوانوردیباشد . نسبت به نصب علایم و چراغ طبق نظر مقامات فرودگاه اقدام کند .

 

ج) احداث هرگونه ساختمان مستلزم دریافتمجوز احداث بنا از شرکت شهرکهای صنعتی استان می باشد .

 

د) دیوارهای بین قطعات باید حداکثر به ارتفاع2 متر و اضلاع مجاز معابر باید به صورت مشبک به ارتفاع در حدود 2 متر احداث سکو بامصالح بنایی حداکثر به ارتفاع 80 سانتیمتر و بقیه آن تا ارتفاع مورد نظر به صورت مشبکاجرا شود .

 

ه) طرف قرارداد ملزم است امور رفاهی و بهداشتیو حفاظتی کارگران را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور چه در زمان اجرای عملیات ساختمانیو چه پس از پایان کار و در حین بهره برداری مراعات و اجرا نماید .

 

و) به منظور حریم چاههای آب مورد نیاز شهرک، حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتی منوط به تصویب هیات مدیره شرکت شهرکهایصنعتی استان است .

 

ز) آبهای جاری ناشی از بارندگی باید توسطلوله و کانال و کانیو به کانال ها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد. هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب مجاز نبوده ، همچنین تخلیه پساب بهداشتی و صنعتیبه شبکه آبهای سطحی ممنوع است .

 

ح) چنانچه قطعه زمین در نبش قرار گرفتهباشد گوشه هایی از زمین که در تقاطع قرار می گیرد باید مطاب نقشه تفکیکی و یا ضوابطمربوطه پخ یا منحنی ساخته شود و نصب درب ورودی واحد صنعتی در پخی مجاز نمی باشد .

 

ط) برای حفاری پیاده رو یا خیابان به منظورکابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد باید قبل از اجازه نامه کتبی ازدفتر شهرک صنعتی دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ، لوله آب ، گاز و یا فاضلابباید فوراً مراتب را به شهرک صنعتی گزارش نماید ، بدیهی است جبران کلیه ی خسارات واردهبه تاسیسات و مستحدثات شهرک از جمله زیرسازی ، روسازی ، خیابانها روها ، فضای سبز ،شبکه آب ، فاضلاب ، برق آ گاز ، تلفن ، کانالها و غیرخ به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

 

ی) واحدهایی که به دلیل ماهیت تولید خودداریصداها و ارتعاشات بیشتر از حد مجاز قابل قبول سازمان حفاظطت محیط زیست می باشند موظفهستند در طرح های ساختمانی خود پیش بینی لازم را جهت عایق بندی و جلوگیری از انتشارصوت و ارتعاش به عمل آورند .

 

 ک) طرف قرارداد مستلزم است از نگهداری زباله در محوطهکارگاه خودداری نماید همچنین سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه به هیچ وجه مجاز نبودهو در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد .

 

ل) واحدهایی که میزان آلودگی فاضلاب آنهابیش از حد مجاز قابل قبول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی باشد باید قبل زا تخلیه فاضلابخود به شبکه ، تصفیه اولیه نمو.ده و با پایین آوردن میزان آلودگی آن به حد استانداردتصفیه خانه ، آن را به شبکه ، تخلیه نمایند . بدیهی است احداث حوضچه رسوب گیر و نصبآشغال گیر در محل اتصال به شبکه فاضلاب این گونه واحدها ضروری است .

 

همچنین طرف قرارداد موظف است قبل از احداثو بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ، پساب خود را مطابق ضوابط سازمان حفاظتمحیط زیست رأساً دفع نماید .

 

بدیهی است واحدهایی مجاز به تخلیه فاضلاببه شبکه می باشند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تایید سازمان حفاظت محیطزیست رسانده باشند .

 

م ـ طرف قرارداد موظف است ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز واحدهای صنعتیرا رعایت نماید .

 

ن ـ طرف قرارداد رد زمان احداث کارگاه هاو انبارها و انبارهخا باید پیش بینی لازم را از نظر اتصال زمین براساس استانداردهابه منظور جلوگیری از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورد .

 

س ـ واحدهایی که دارای آلودگی از نظر صدا، بو ، گرد و غبار ، گاز و بخارات سمی بیش از حد استانرداد قابل قبول سازمان محیط زیستمی باشند باید پیش بینی های لازم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسطکارگاههای خود ، طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورند .

 

ع ـ چنانکه کارگاههای صنعتی نیاز به مصرفگازهایی مانند اکسیژن و استیلن و غیره دارند باید کپسولها و مخازن مربوطه را در خارجاز کارگاهها به فاصله حداقل 2 متر از کارگاهها و انبارها با ایجاد سایبان (از موادنسوز عایق) قرار دهند .

 

ف ـ هر واحد صنعتی ملزم است زباله و نخالههای حاصل از کارهای ساختمانی و مواد زائد جامد صنعتی و خطرناک ناشی از فرآیند تبخیرو تولید براساس ضوابط شهرک صنعتی را به محلهای مجاز حمل و تخلیه کند .

 

ص ـ مصالح ساختمانی در حین و بعد از اتمامساختمان و همچنین نخاله های پس مانده ساختمانی ، نباد معابر عمومی را اشغال نماید.

 

ق ـ مواد خام و کالای تولیدی واحد صنعتیباید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال معابر عمومی مطلقاً ممنوع است در ضمن واحدصنعتی موظف است محل بارگیری و باراندازی مواد و فضولات خود را بنا به احتیاج در محوطهداخلی پیش بینی نماید و استفاده از خیابانها سطح پیاده روها بدین منظور ممنوع است.

 

ر ـ جهت انجام عملیات ساختمانی ، طرف قراردادمکلف به معرفی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار ، طبق مقررات سازمان نظام مهندسیاستان و تکمیل فرم نظارت می باشد .

 

 

 

تبصره 1 ـ حضور طرف قرارداد و مهندس ناظرهنگام اخذ مجوز احداث ساختمان الزامی بوده که با امضاء پشت نسخه دوم مجوز که در پروندهشرکت ضبط خواهد گردید عملی خواهد شد .

 

 

 

تبصره 2 ـ شروع عملیات ساختمانی از جانبطرف قرارداد منوط به صدور مجوز احداث ساختمان از طرف شرکت است .

 

 

 

تبصره 3 ـ در صورت نیاز به هر گونه تغییراتدر ساختمانها و نقشه های اجرایی طرف قرارداد مکلف است نقشه های جدید را همراه با گزارشتوجیهی مهندس ناظر جهت بررسی و تایید به شرکت ارائه نماید .

 

 

Q15.

15ـمراحل گرفتن انشعاب آب شور

 

پاسخ:

 

 

1. اعلام تقاضای دریافت انشعاب آب شور ازواحد به شرکت

 

2. برآورد هزینه انشعاب آب شور به واحدتوسط امور اداری

 

3. اعلام بدهی واحد از امور مالی به مدیریتشرکت

 

4. معرفی واحد توسط مدیریت به امور اجراییجهت اخذ انشعاب

 

5. برآورد هزینه تخریب آسفالت توسط اموراجرایی در صورت لزوم تخریب

 

6. خرید کنتور توسط واحد و رجوع به ا موراجرایی جهت چک کردن کنتور و دادن شماره اشتراک واحد

 

7. معرفی به مأمور نصب کنتور جهت وصل انشعاب

 

 

 

Q16.

16ـمراحل گرفتن انشعاب آب شیرین

 

پاسخ:

1. اعلام تقاضای دریافت انشعاب آب از واحدبه شرکت شهرکها

 

2. نداشتن بدهی قبلی و نیز داشتن مجوز ساخت

 

3. برآورد مقدار انشعاب مورد نیاز واحدبه متر مکعب در سال

 

4. معرفی واحد به شرکت آب و فاضلاب

 

5. در صورت داشتن تخریب آسفالت معرفی واحدبه بانک جهت پرداخت هزینه تخریب آسفالت

 

6. نصب انشعاب و دریافت هزینه انشعاب آبشیرین توسط شرکت آّ و فاضلاب استان

 

 

 

 

 

Q17.

17ـنحوه استفاده از بخشودگی

 

پاسخ:

 

 

الف) ارائه درخواست استفاده از بخشودگیبه انضمام مدارک لازم ؛ طرف قرارداد تخصیص زمین که پیش از موعد اتمام سفته های تعهدیموفق به اخذ پروانه بهره برداری شده باشد براساس جدول زمان بندی طرح که به تایید شرکترسیده باشد با ارائه مدارک مورد نیاز ، پروانه بهره برداری ، مجوز ساختمان و سایت پلانتایید شده ، با به همراه داشتن لیست پرداخت حق بیمه کارگران به دفتر شرکت شهرکهای صنعتیمراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست استفاده از بخشودگی پیش از موعد اسناد تعهدی سررسیدنشده اقدام می نمایند .

 

 

Q18.

18ـنحوه دریافت اشتراک برق و تلفن و...

 

پاسخ:

 

 

الف) تکمیل و ارائه فرم درخواست و اخذ معرفیجهت بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و نحوه ساخت و ساز :

 

واحد صنعتی به منظور دریافت انشعابات برق، تلفن و گاز و... به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه و با دریافت فرم درخواست مربوطه نسبتبه تکمیل و ارائه آن اقدام و پس از بررسی شرایط قراردادی ، واحد صنعتی را به واحد ساختو ساز یا نمایندگی شرکت ، واحد صنعتی به امور متقاضیان مراجعه تا به استناد گزارش پیشرفتفیزیکی در صورت رعایت ضوابط ساخت و ساز اقدامهای لازم انجام شود .

 

ج)بررسی مدارک و استعلام از امور مالی: پس از بررسی و کنترل مدارک توسط امور متقاضیان ، به منظور تعیین شرایط مالی قراردادتخصیص زمین فی مابین با واحد صنعتی موضوع از امور مالی استعلام می گردد و آن امور شرایطمالی قرارداد از حیث نوع قرارداد تعداد و مبلغ اقساط تعهدی قرارداد ، تعداد و مبلغاقساط تعهدی باقیمانده از زمان بهره برداری و تعداد مبلغ اسناد تعهدی واخواست شده رابررسی و اعلام می نماید .

 

د) بررسی شرایط ساخت و ساز واحد صنعتی: پس از اعلام نظر امور مالی ، به منظور تعیین شرایط ساخت و ساز واحد صنعتی امور متقاضیانموضوع را از واحد ساخت و ساز یا نمایندگی شرکت استعلام می نماید و آن واحد ضمن بازدیداز واحد صنعتی درخصوص رعایت ضوابط ساخت و ساز و سطح زیربنای ایشان اظهار نظر می کند.

 

ارائه گزارش نهایی و تعیین تعلق یا عدمتعلق بخشودگی و میزان آن (میزان 5 درصد تخفیف برای هر نفر اشتغال ایجاد شده) با ارائهجوابیه استعلامهای صورت گرفته از امور مالی و واحد ساخت و ساز یا نمایندگی شرکت ، امورمتقاضیان گزارش کاملی از شرایط قراردادی و تطابق وضعیت واحد صنعتی با آئین نامه مربوطبه تعلق بخشودگی پیش از موعد .

 

1. رعایت ضوابط ساخت و ساز 2. اختصاص35 درصد از عرصه به اعیان 3. نداشتن اسناد تعهدی واخواستی 4. داشتن مجوز پایان کارساختمانی 5. ارائه لیست بیمه اشتغال ایجاد شده 6. انجام کلیه تعهدات طبق ضوابط و دستورالعمل7. ارائه جدول زمان بندی طرح در زمان انعقاد قرارداد ، تهیه و برای تعیین تعلق بخشودگیپیش از موعد که درصد آن حداکثر به میزان 50 درصد اسناد باقی مانده سررسید نشده است، موضوع به مدیرعامل و هیات مدیره شرکت منعکس شده و با تایید ایشان میزان بخشودگی مشخصمی گردد .

 

توضیح اینکه تعیین درصد بخشودگی براساسفرمول میزان تعجیل در زمان بهره برداری از طرح براساس برنامه زمان بندی اجرای طرح مشخصمی شود . تا زمانی که تقاضای استفاده از تسهیلات بخشودگی زود هنگام صنعتگر تایید وبه وی ابلاغ نشده پرداخت به موقع اسناد تعهدی امری الزامی و عودت اسناد تعهدی ناشیاز بخشودگی منوط به ادامه بهره برداری و فعال بودن واحد در زمان سررسید اسناد خواهدبود .

 

 

 

 

 

Q19.

19ـنحوه اخذ مجوز پایان کار

 

پاسخ:

الف) دریافت راهنمایی و مشاوره و فرمهامدارک مورد نیاز : واحد صنعتی به واحد ساخت و ساز و یا نمایندگی شرکت مراجعه نمودهو با دریافت مشاوره و راهنمایی کامل ، با مراحل کار شنا و فرمهای مورد نیاز که عبارتنداز فرم درخواست پایان کار ، گواهی پایان ساختمان ، فرم شماره 7 (تعهد نامه ساخت و ساز)و فرم 3 مرحله ای پیشرفت فیزیکی را دریافت می نماید .

 

ب) تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز و ارائهبه واحد ساخت و ساز یا نمایندگی  شرکت : پساز هماهنگی واحد صنعتی با مهندس ناظر و تکمیل فرم سه مرحله ای پیشرفت فیزیکی و گواهیپایان کار توسط نماینده شرکت که آن را تایید می کند و فرم درخواست پایان کار و فرمشماره 7 (تعهدنامه ساخت و ساز) و سایر موارد توسط واحد صنعتی تکمیل و کلیه مدارک بهواحد ساخت و ساز یا نمایندگی شرکت تحویل داده می شود .

 

ج) بررسی مدارک و بازدید از واحد صنعتیو صدور فرم مربوطه : در این مرحله واحد ساخت و ساز یا نمایندگی شرکت ، مدارک مربوطهرا مورد کنترل قرار داده و مطابق با یک برنامه زمانی ، از واحد مورد نظر بازدید بعملآورده و نسبت به تهیه گزارش و کنترل پلان موقعیت ساختمانهای احداث شده اقدام و با پیوستنمودن سایر مدارک ، واحد صنعتی را برای اخذ مجوز پایان کار به امور فنی هدایت کند.

 

د) صدور ارائه مجوز پایان کار : پس از انجاممراحل مالی و اخذ تاییدیه بلامانع بودن صدور مجوز پایان کار از امور مالی ، امور فنیبا کنترل مجدد و نهایی مدارک واحد صنعتی در صورت تکمیل و ارائه مدارک لازم و رعایتضوابط نسبت به تکمیل فرم شماره 6 (گواهی پایان کار) در دفترچه ضمائم اقدام و سپس باامضای دفترچه ضمائم توسط مدیر عامل موارد مورد تایید قرار گرفته و دفترچه ضمائم مربوطبه واحد صنعتی تحویل ایشان می گردد .

 

نکته : بند پنج فصل «د» «قرارداد تخصیصزمین»

 

طرف قرارداد باید ظرف مدت مندرج در محوراحداث ساختمان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک ، عملیات ساختمانیرا به پایان برساند .

 

نکته : تبصره بند سه فصل «د» قرارداد تخصیصزمین

 

طرف قرارداد باید بلافاصله بعد از اخذ گواهیپایان کار نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کند .

 

 

 

 

 

Q20.

 20 ـ نحوه انتقال :

 

پاسخ:

الف) ارائه درخواست انتقال ، بررسی اولیهو اخذ نظر واحد ساخت و ساز : واحد صنعتی به امور متقاضیان مراجعه و نسبت به تکمیل فرمدرخواست انتقال اقدام می نماید و آن امور پس از بررسی مقدماتی شرایط قرارداد و در صورت داشتن شرایط لازم به منظور تعیین میزانپیشرفت فیزیکی طرح ، متقاضی را به واحد ساخت و ساز و یا نمایندگی شرکت معرفی می نماید.

 

ب) اعلام نظر امور متقاضیان نسبت به احرازشرایط انتقال و اخذ نظر مدیر عامل و در صورت تایید دریافت مدارک مورد نیاز :

 

پس از اعلام نظر واحد ساخت و ساز ، گزارشستوسط امور متقاضیان برای اخذ نظر مدیر عامل تهیه می شود و در صورت تایید ایشان مبنیبر انتقال کلیه مدارک لازم اعم از گواهی تغییر نام جواز تاسیس و یا جواز تاسیس جدید، کپی شناسنامه افراد حقیقی انتقال گیرنده و کپی شناسنامه افراد دارای امضاء تعهد آور، اظهارنامه ، آگهی ثبت تغییرات برای اشخاص حقوقی اخذ می گردد و در صورت نیاز مراتبجهت اخذ تاییدیه از سازمان صنایع و معادن ، اداره محیط زیست ، سازمان تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و ... استعلام می شود .

 

ج) انجام مراحل مالی و اخذ تاییدیه انتقالاز امور مالی : پس از اخذ تاییدیه از ادارات ذکر شده در مرحله قبل و ارائه به امورمتقاضیان ، متقاضی به منظور انجام مراحل مالی و پرداخت دیون معوقه احتمالی اقدام مینماید .

 

د) دریافت مبلغ سه در هزار درصد مبلغ قرارداد، بابت هزینه تغییر نام دریافت و تبدیل اسناد تعهدی به نام انتقال گیرنده در امور متقاضیان

 

 

Q21.

21ـنحوه درخواست سند مالکیت

 

پاسخ:

الف) تکمیل و ارائه فرم درخواست و کپی مجوزپایان کار و پروانه بهره برداری .

 

 

 

واحد صنعتی به دفتر شرکت مراجعه و با دریافتفرم درخواست مربوطه نسبت به تکمیل و ارائه آن به همراه کپی مجوز پایان کار و پروانهبهره برداری اقدام و پس از بررسی مدارک و پرونده واحد صنعتی ، ایشان را به واحد ساختو ساز و یا نمایندگی شرکت برای بررسی رعایت ضوابط ساخت و ساز و همچنین به امور فنیبه منظور برداشت حدود و نحوه استقرار معهرفی می کنند .

 

ب) اخذ گزارش از واحد ساخت و ساز امور فنیو یا از امور فنی : در صورت رعایت ضوابط ساخت و ساز و اعلام این موضوع توسط واحد ساختو ساز یا نمایندگی شرکت ، نقشه موقعیت ثبتی واحد برداشت و مساحت واحد صنعتی و اظهارنظر امور فنی نیز دریافت می گ ردد که در صورت مغایرت ابعاد و مساحت زمین با حدود ثبتیموضوع به اداره ثبت منعکس و پیگیری می شود .

 

ج) تعیین قیمت زمین واگذار شده و مبلغ قابلپرداخت توسط واحد صنعتی : پس از صدور یا اصلاح سند تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد بهنام شرکت شهرکها ، واحد صنعتی به امور متقاضیان مراجعه و با توجه به مساحت قطعی واحدصنعتی میزان قیمت زمین واگذار شده به ایشان تعیین و به امور مالی معرفی می شود .

 

د) اخذ تأییدیه امور مالی مبنی بر بلامانعبودن انتقال سند مالکیت : واحد صنعتی برای واریز مبلغ تعیین شده بابت بهای زمین اختصاصداده شده و تسویه کامل به امور مالی مراجعه و با واریز وجوه مورد نظر و ارائه فیش مربوطهبلامانع بودن اخذ سند مالکیت را از امور مالی دریافت می نماید .

 

ه) معرفی واحد صنعتی به دفتر اسناد رسمیبرای انتقال سند : پس از انجام مراحل مالی و اخذ تاییدیه ایشان مبنی بر انتقال سند، متقاضی به امور متقاضیان مراجعه و معرفی نامه برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی برایانتقال سند دریافت می نماید .

 

و) تنظیم سند مالکیت توسط دفترخانه و امضاءاسناد : پس از تنظیم سند قطعی توسط دفترخانه اسناد رسمی ، نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتیبرای امضاء اسناد در کمترین زمان ممکن به دفتر خانه مراجعه و سند زمین واگذار شده(بنچاق) برای واحد صنعتی تنظیم و تحویل می گردد .

 

ز) قرارداد تخصیص زمین جزء لاینفک سند مالکیتتفکیکی بوده و رعایت مفاد آن پس از اخذ سند نیز الزامی است .

 

ح) ارائه لیست بیمه

 

 

Q22.

22ـمراحل ترهین و اخذ تسهیلات :

 

پاسخ:

الف) ارائه نامه بانک به امور اداری توسطمتقاضی

 

ب) متقاضیان محترم باید جهت انجام امورنقل و انتقال به امور حقوقی مراجعه و درخواست خود را مبنی بر اتقال به این واحد ارائهکند .

 

ج) بررسی وضعیت مالی متقاضی در امور مالی: انجام تسویه حساب توسط متقاضی

 

د) بررسی وضعیت ساخت و ساز انجام شده درامور اجرایی

 

ه) بررسی پروانه ساختمان در امور اجرایی: تمدید پروانه ساختمان در صورت نیاز

 

و) تنظیم نامه موافقت با ترهین در واحداداری به بانک

 

ز) ارائه نامه استعلام دفترخانه به دفترشرکت توسط متقاضی

 

ح) تنظیم و ارسال نامه موافقت با ترهین  به دفترخانه

 

 

Q23.

23ـشرایط تغییر کاربری

 

پاسخ:

با توجه به آنکه در مراحل مکانیابی و طراحیهر شهرک صنعتی کلیه مطالعات از جمله مطالعات زیست محیطی انجام می شود و کاربری هایهر شهرک براساس خصوصیاتی ، ناحیه بندی می شوند لذا امکان تغییر کاربری بسیار نادر است. مع الوصف در شرایط بسیار خاص با ارائه درخواست به امور واگذاری و استعلام و کسب نظرموافق از محیط زیست و سایر مراجع ذیربط اقدام خواهد شد .

 

     

عناوین سایت