عنوان سال

وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی

وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان

 در میان اراده و نیت بلند و شور انگیزپیشرفت و توسعه ، شرکت شهرکهای صنعتی استان در دهم اسفند 68 تاسیس و از اواخر نیمه نخست سال 69 با کارکنانی محدود تلاش گسترده ای را برای تحقق بخشیدن به هدفهای استوارنظام مبنی بر ایجاد شهرکهای صنعتی آغاز کرد . نواحی صنعتی تا ان زمان بسیار محدود وهیچگونه عملیات اجرایی در آن مکانها انجام نپذیرفته بود . واحدهای دارای موافقت اصولی نیز با مشکلات فراوانی برای گرفتن زمین روبه رو بوده و اغلب تحویل زمین به انان سالها به طول می انجامید . اما با عنایت الهی ، سعی و تلاش مدیران و مسئولان بلند پایه کشوریو استانی و اهتمام مستمر کارکنان این شرکت خرسندیم که بگوییم هم اکنون شاهد استقرار27 شهرک و ناحیه صنعتی فعال و برخوردار از امکانات زیربنائی و منساب هستیم و تحویل زمین در زاهدان یک روزه و در سایر شهرستانهای استان تنها سه روز به طول می انجامد. 

 هم اکنون مفتخریم که بگویم بیش از 50 درصدصنایع مستقر در ساتان و اشتغال بخش صنعت ، مربوط به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهاو نواحی صنعتی استان است که این رقم حاکی از جذابیت  و رضایت صنعتگران از زیر ساختها و خدمات ارایه شده توسط شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان است .

 وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان

 تعداد شهرکها و نواحی صنعتی :27

 مساحت کل : 4362 هکتار

 تعداد قراردادهای منعقده : 2057 فقره

 مساحت واگذاری :548 هکتار

تعداد واحدهای بهره برداری شده :1200 

 اشتغال واحدهای بهره برداری شده :12308 نفر

 سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری شده: 4265 میلیارد ريال                    

 مجتمع  های کارگاهی

 شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان درکنار ایجاد امکانات زیربنائی و بستر سازی برای صنعتگران استان ، به منظور کم کردن مشکلات صنعتگران و انتقال واحدهای آلاینده به محدوده غیر مسکونی شهرها از سال 77 ساخت واحدهایکارگاهی در شهرکهای صنعتی استان را آغاز کرد .

 تعداد مجتمع کارگاهی : 11                         تعداد واحدهای کارگاهی: 241

 محل استقرار : شهرک صنعتی استان